Home

“The essence (of our profession or that of any other art) is to give – to give constantly.

We give our body, voice, feelings, will, imagination – we give a form of pulsating art to life itself; we give it to our characters and we give it to our audiences. Nothing, absolutely nothing remains for us save the pleasure of having given pleasure.“

– Michael Chekhov

“Essensen (i vårt arbete eller i vilken annan konstform som helst) är att ge – att oupphörligen ge.“

Vi ger vår kropp, röst, känslor, vilja, inlevelseförmåga – vi ger en sorts pulserande konst till livet självt; vi ger den till våra roller och vi ger den till vår publik. Ingenting, absolut ingenting återstår för oss annat än njutningen av att ha kunnat ge andra njutning.“

– Michail Tjechov